Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Wijziging speeldag 1e elftal volgend seizoen

Geplaatst op

10 mei 2022 9:00


Beste Sporting Andijkers,

Met dit bericht informeren we jullie over een wijziging van de speeldag van ons eerste voetbalelftal. Met ingang van het volgende seizoen (2022-2023) komt ons eerste voetbalelftal uit op zaterdag in plaats van zondag.

Dit moeilijke besluit is genomen in overleg met het dagelijks bestuur, de spelers en staf van de Zondag 1 en andere betrokken spelers en teams. Belangrijkste reden van dit besluit is dat wij hiermee voorkomen dat Sporting Andijk vanaf volgend seizoen geen eerste voetbalelftal meer heeft.

 

Wij beseffen dat deze wijziging veel impact heeft. Daarom nemen we jullie graag mee in onze besluitvorming.

 

Huidig seizoen

De trouwe volgers van ons eerste voetbalelftal weten dat dit team een moeizaam seizoen beleeft. Naast de COVID-gerelateerde problematiek heeft dit vooral te maken met een fors tekort aan spelers. Iedere week wordt het eerste team aangevuld met spelers uit andere teams (met name O19, Zaterdag 2 en Zondag 2). Daarnaast schuiven we met wedstrijddagen en -tijden van de diverse helpende teams. Dit alles om te zorgen voor een representatief prestatieteam op de zondag. Een verre van ideale situatie, die zijn weerslag heeft (gehad) op de resultaten van het eerste én de helpende teams.

 

Het is fijn om te merken dat de sfeer in de teams, ondanks deze lastige situatie, goed blijft. We zijn ook erg blij dat iedereen binnen de vereniging (spelers, coaches, trainers en vrijwilligers) bereid is om zich extra in te zetten en elkaar de helpende hand toe te steken. Wij vertrouwen erop dat we op deze manier het lopende seizoen met elkaar tot een goed einde kunnen brengen.

 

Perspectief

Vanwege de ervaringen in dit moeizame seizoen beseften alle betrokkenen dat er iets moest gebeuren richting het komende seizoen. Het huidige aantal spelers van het eerste team (10) is lang niet voldoende om een nieuw seizoen te kunnen starten. Daarnaast is ons bekend dat niet al deze spelers volgend seizoen beschikbaar zullen zijn voor het eerste elftal.

 

Voor iedere voetbalvereniging is het belangrijk om een prestatieteam te hebben. Het is het uithangbord van je vereniging en een belangrijk richtpunt voor de hele jeugdorganisatie. Het is voor Sporting Andijk dan ook noodzakelijk om meer spelers voor het eerste elftal te krijgen. Geen prestatieteam is voor ons geen optie.

 

Mogelijkheden

De afgelopen periode is met veel betrokkenen gesproken over mogelijkheden om voor een prestatieteam in het volgende seizoen voldoende spelers te krijgen. Na diverse overleggen hebben we met elkaar moeten constateren dat dit op zondag niet gaat lukken. Een alternatief scenario, met een prestatieteam op zaterdag, blijkt echter wel haalbaar. Hier liggen vier redenen aan ten grondslag:

 

  1. De mogelijkheden voor aanvulling voor Zondag 1 van binnen en ‘buiten’ de vereniging zijn de afgelopen jaren reeds verkend en uitgeput;

  1. De jeugdspelers die in aanmerking komen voor een (vervroegde) overgang naar het eerste elftal hebben aangegeven op zaterdag te willen blijven voetballen;
  2. Zowel vanuit huidige Sporting-teams als vanuit andere verenigingen hebben zich spelers bij ons gemeld die prestatief willen voetballen op zaterdag. Van andere verenigingen zijn dit vooral spelers die eerder al bij Sporting Andijk hebben gespeeld (in de jeugd of in Zaterdag 1);
  3. Na overleg over de hiervoor beschreven punten heeft een groot deel van de spelers van de huidige Zondag 1 aangegeven aan te willen sluiten bij een prestatieteam op

 

Hoe het plaatje er precies uit komt te zien is nu nog niet bekend. Dat de ‘zaterdagoptie’, in tegenstelling tot de ‘zondagoptie’, een haalbaar alternatief is, is een feit. De ‘zaterdagoptie’ werken wij op dit moment dan ook, in samenwerking en overleg met alle betrokkenen, verder uit.

 

Overige zondagteams

Door het wijzigen van de speeldag van het eerste elftal zal er op zondag minder drukte zijn op het sportpark. Dat is uiteraard ontzettend jammer voor de leden die op zondag sporten en de vrijwilligers die zich op die dag inzetten. Daarom zullen wij samen met de overige zondagteams bekijken hoe we kunnen borgen dat de beleving en gezelligheid op de zondag aanwezig blijft.

Iedereen die hier goede ideeën voor heeft kan zich bij ons melden.

 

Tot slot

We zijn blij met de kans om ook volgend seizoen een representatief prestatieteam op de been te kunnen brengen. Dit is essentieel voor een vitale vereniging, onze huidige seniorenleden én het perspectief voor onze jeugdleden.

 

Wij realiseren ons dat de wijziging van speeldag niet voor iedereen een fijn besluit is. Graag hadden wij hier uitgebreider met jullie bij stilgestaan. Maar omdat de keuze tussen ‘wel of geen eerste elftal’ niet echt een keuze is en het besluit om te wijzigen van speeldag vóór 1 mei aan de KNVB doorgegeven moest worden, hebben wij hier niet voor gekozen.

 

Neem gerust contact met ons op als je vragen en/of opmerkingen hebt. Vriendelijke groet,

De voetbalcommissie:

 

Stef Mellema (06-13849929) Sandra Groot

Floris Botman Ronald Dekker

Maandsponsor

Hoofdsponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!