Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorlopige indeling jeugdteams Sporting Andijk seizoen 2022-2023

Geplaatst op

21 juni 2022 20:00


In de afgelopen maanden zijn door de Technische Commissie Jeugd (TCJ) de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart. Ondanks de beperkingen als gevolg van Corona hebben onze jeugdteams gelukkig nog wedstrijden kunnen spelen. Al met al hopen wij dat we Corona en daarmee de maatregelen die golden voor het buitensporten en het spelen van wedstrijden voor het nieuwe seizoen helemaal achter ons kunnen laten. Wat ons betreft: op naar het nieuwe seizoen!

Hierbij wil de TCJ de voorlopige indeling van de teams voor het volgende seizoen kenbaar maken. Het is ieder jaar een flinke puzzel om de teamindelingen te maken. Jaarlijks wordt er  vanuit de TCJ  in overleg met de Voetbalcommissie  een eerste aanzet gemaakt omtrent de mogelijkheden waar vervolgens de coördinatoren in overleg treden met de  (hoofd)trainers/ coaches om een team neer te zetten. Ontwikkeling en plezier in het voetbalspel staan bij Sporting Andijk voorop en plezier krijg je als je op het juiste niveau wordt uitgedaagd. Niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Een mooie uitdaging voor alle betrokkenen, omdat door aantallen of leeftijden het noodzakelijk is om spelers te dispenseren of door te schuiven. 

Bij het indelen bepaal je eerst hoeveel spelers er per leeftijdscategorie zijn en daarna begin je vanaf de hoogste leeftijdscategorie in te delen. Omdat in deze hogere leeftijdscategorieën er te veel of tekort spelers kunnen zijn, moet je gaan schuiven met spelers in de leeftijdscategorieën daaronder waarbij je niet meer dan 3 spelers van een hogere leeftijdscategorie mag dispenseren naar een lagere leeftijdscategorie. Dit schuiven is dus noodzakelijk om iedereen te laten voetballen en kan dus tot gevolg hebben dat er ook met uw kind geschoven moet worden. We kunnen ons voorstellen dat het soms moeilijk te begrijpen is dat teams in een nieuw seizoen uit elkaar worden gehaald maar daarvan is dit dus de achterliggende reden. We hopen op uw begrip hiervoor en beseffen dat dit soms even moet bezinken bij de kinderen. Maar gelukkig zijn kinderen heel flexibel en kunnen ze op deze manier naast hun schoolvrienden ook voetbalvrienden maken!

Deze uitdaging is in goed overleg wederom gelukt! Hieronder vind je de voorlopige teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2022-2023.

Team indeling jeugd 2022-2023

Team indeling meiden 2022-2023

Tot slot. Dit seizoen gaan wij binnen de TCJ helaas afscheid nemen van een aantal zeer gewaardeerde krachten binnen onze commissie. Zij zullen om uiteenlopende redenen gaan stoppen met hun bezigheden binnen de TCJ. Dit zijn Heidi Veninga (secretaris TCJ), Lisa Smak (coördinator onderbouw), Angelique Buis (coördinator meiden/vrouwen 1)

Langs deze weg wil ik als voorzitter van de TCJ deze geweldige commissieleden bedanken voor hun jarenlange inzet voor Sporting Andijk. Het was een hecht team met allemaal een eigen mening en visie over voetbal, waarbij het altijd weer lukte om met z’n allen op één lijn te komen en beslissingen te nemen in de lijn van de kernwaarden van Sporting Andijk. Bedankt allemaal daarvoor!

Het bovenstaande maakt dat er meer dan eens te voren aanleiding bestaat om de huidige structuur van onze commissie eens onder de loep te nemen. Het is een uitdaging om de organisatie van de TCJ opnieuw op poten te zetten, maar het moet er uiteindelijk toe leiden dat er een goede en duidelijke organisatie staat, waarbinnen voor eenieder de taken en verantwoordelijkheden helder zijn.

De zoektocht naar de nieuw in te vullen functies binnen de TCJ en binnen welke kaders dit zal gaan moeten gebeuren, is in volle gang. Ditzelfde geldt voor de vacante posities voor (hoofd)trainers en coaches voor de verschillende doelgroepen. Er zijn voor de verschillende doelgroepen nog (assistent) trainers en coaches noodzakelijk om het seizoen te starten (of twee keer te kunnen trainen). Mocht je daar interesse in hebben, meld je dan bij TCJ dan wel de Voetbalcommissie of de coördinator van de doelgroep.

Namens de Technische Commissie Jeugd en hoofdtrainers,

Paul van PuttenMaandsponsor

Hoofdsponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!