Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorlopige indeling jeugdteams Sporting Andijk

Geplaatst op

18 juni 2021 17:15


In de afgelopen maanden zijn door de Technische Commissie Jeugd (TCJ) de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart. Wij weten allemaal hoe het afgelopen seizoen is verlopen. Sporting heeft haar uiterste best gedaan om het voor onze voetballende jeugd zo leuk mogelijk te maken met het organiseren van onderliggende wedstrijden, andere voetbalactiviteiten, met als klap op de vuurpijl de voetbaldag op 12 juni! Al met al hopen wij dat we Corona en daarmee de maatregelen die golden voor het buitensporten en het spelen van wedstrijden voor het nieuwe seizoen achter ons kunnen laten. Wat ons betreft: op naar het nieuwe seizoen!

Van de ongeveer 220 jeugdleden heeft de TCJ weer flink hun best gedaan om de best mogelijke teams te maken. Ieder jaar weer een tijdrovende klus, waar de coördinatoren samen met (hoofd)trainers en waar nodig met onze hoofd opleidingen ieder op zijn eigen niveau probeert te laten spelen.

Ontwikkeling en plezier in het voetbalspel staan immers voorop en plezier krijg je als je op het juiste niveau wordt uitgedaagd. Niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Een lastige klus, omdat door aantallen of leeftijden, dispenseren of doorschuiven van spelers noodzakelijk is. Dat is in goed overleg gelukt, hieronder vind je de voorlopige teamindeling van de jeugd voor het seizoen 2021-2022.


-- Voorlopige indeling teams – (bestand)


De bezetting van de TCJ is allesbehalve compleet. De afgelopen seizoenen zijn meerdere coördinatoren ermee gestopt, gelukkig zijn een paar daarvan ander vrijwilligerswerk gaan doen bij Sporting.

De ontstane vacatures binnen de TCJ hebben aanleiding gegeven om de huidige structuur van onze commissie eens onder de loep te nemen. Door inbreng van zowel binnen als buiten de TCJ zijn we tot de conclusie gekomen dat wij voor het nieuwe seizoen een andere opzet van de TCJ zullen gaan krijgen. Coördinatoren voor de doelgroepen zullen blijven bestaan, maar minder qua aantal. De doelgroepen zullen verdeeld gaan worden in een onder –en een bovenbouw, waarbij de coördinatoren zullen worden aangevuld met technische coördinatoren welke o.a. het jeugdbeleidsplan van de vereniging zullen moeten gaan “bewaken”. Verder zal er een herverdeling gaan plaatsvinden van de taken en verantwoordlijkheden van de commissieleden van de TCJ. Het is een hele klus om de organisatie van de TCJ opnieuw op poten te zetten, maar het moet er uiteindelijk toe leiden dat er een goede en duidelijke organisatie staat, waarbinnen voor eenieder de taken en verantwoordelijkheden helder zijn.

De zoektocht naar de nieuw in te vullen functies binnen de TCJ is dan ook in volle gang. Ditzelfde geldt voor de vacante posities voor (hoofd)trainers en coaches voor de verschillende doelgroepen. Er zijn voor de verschillende doelgroepen nog (assistent) trainers en coaches noodzakelijk om het seizoen te starten (of twee keer te kunnen trainen). Mocht je daar interesse in hebben, meld je dan bij TCJ dan wel de Voetbalcommissie of de coördinator van de doelgroep.

Namens de Technische Commissie Jeugd en hoofdtrainers,

Paul van Putten

Maandsponsor

Hoofdsponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!